04119, Украина, г. Киев, ул. Деревлянская (Якира), 8
Почтовый адрес: а/я 1220, г. Каменское (Днепродзержинск), 51939
тел.: +38(044) 394-83-84, факс.: +38(044) 303-98-69
e-mail: km@keramet.com.ua
 
ЧАО «Керамет» — динамично развивающаяся компания с 27-летним опытом успешной работы на рынке Украины, предоставляющая полный комплекс услуг по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов.

подробнее о компании >
 
   Новости компании

12/10/2016
Позачергові загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Якіра, будинок 8 (надалі - Товариство) наступним повідомляє, що 31 жовтня 2016 року об 11-00 год. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28, офіс ТОВ «Регіон», кімната №1, конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним (проект якого затверджено Наглядовою радою Товариства, протокол від 28.09.2016 р.):

1) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання
голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії.   

2) Про затвердження договору про внесення змін та доповнень № 20-1533/2-1-24062016 до кредитного договору № 20-1533/2-1 від 27.04.2012 р. щодо зміни графіку виконання зобов’язань по погашенню кредитних коштів в рамках кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

3) Надання повноважень Генеральному директору Товариства (або особі, що буде виконувати обов’язки генерального директора Товариства на час укладення договорів), в подальшому на підписання від імені Товариства відповідних договорів про внесення змін щодо зміни графіку погашення кредитних коштів в рамках кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

З метою продовження строку виконання зобов’язань за вказаним Кредитним договором, оскільки цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою радою було прийнято рішення, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається на дату 29 вересня 2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 25 жовтня 2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:keramet.com.ua.

Реєстрація акціонерів починається з 10-00 год. і закінчується в 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (кабінет генерального директора Товариства).В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор В.В. Бублей, конт.тел +38(044) 394-83-84, кабінет генерального директора Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України», №191 від 12.10.2016 р.

назад к списку новостей >

Новости отрасли

08/12/2017
Цены на медь получили значительную поддержку
подробнее >

01/12/2017
Медь не должна быть настолько дорогой в 2018 году
подробнее >

24/11/2017
Бразильские правила в области добычи порождают новые риски
подробнее >

17/11/2017
Группа Метинвест и компания «Лемтранс» договорились о долгосрочном сотрудничестве
подробнее >

10/11/2017
В Чили возможна новая забастовка на медной шахте
подробнее >

27/10/2017
Европа увеличила рентабельность в секторе стали
подробнее >

20/10/2017
Металлургия ЕС под давлением климатической политики
подробнее >

13/10/2017
В октябре Украина планирует выпустить 2 млн тонн стали
подробнее >

06/10/2017
ММК имени Ильича подписал контракт на поставку оборудования для реконструкции листоп...
подробнее >

29/09/2017
Железная руда отмечает крупнейший ежемесячный спад с мая 2016 года
подробнее >

1 2 3 4 5 
     
        

  

Разработка и поддержка сайта
Canarino-Design.net
WEBmancer.org
Все права защищены © 2002 - 2017 ЧАО "Керамет"
Кровати здесь.