Позачергові загальні збори акціонерів

Рішення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Якіра, будинок 8 (надалі - Товариство) наступним повідомляє, що 31 жовтня 2016 року об 11-00 год. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28, офіс ТОВ «Регіон», кімната №1, конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним (проект якого затверджено Наглядовою радою Товариства, протокол від 28.09.2016 р.):

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії.
  1. Про затвердження договору про внесення змін та доповнень № 20-1533/2-1-24062016 до кредитного договору № 20-1533/2-1 від 27.04.2012 р. щодо зміни графіку виконання зобов’язань по погашенню кредитних коштів в рамках кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
  1. Надання повноважень Генеральному директору Товариства (або особі, що буде виконувати обов’язки генерального директора Товариства на час укладення договорів), в подальшому на підписання від імені Товариства відповідних договорів про внесення змін щодо зміни графіку погашення кредитних коштів в рамках кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

З метою продовження строку виконання зобов’язань за вказаним Кредитним договором, оскільки цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою радою було прийнято рішення, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається на дату 29 вересня 2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 25 жовтня 2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:keramet.com.ua.

Реєстрація акціонерів починається з 10-00 год. і закінчується в 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (кабінет генерального директора Товариства).В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор В.В. Бублей, конт.тел +38(044) 394-83-84, кабінет генерального директора Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України», №191 від 12.10.2016 р.

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.